Co jsou vzdělávací moduly Gramotnosti pro život (a co nejsou)

Vzdělávací moduly Gramotnosti pro život: Učíme v souvislostech jsou jednou z forem, která má pomoci učitelům v českých školách rozvíjet základní gramotnosti žáků. V našem projektu jsme se soustředili na čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost proto, že jejich zvládnutí má pozitivní vazbu na kompetenci k učení a k učení v každém věku. Proto patří k tomu základnímu, co by si žáci měli odnést ze školy.

Vzdělávací moduly Gramotnosti pro život mají přinášet inspiraci, chuť zkoušet nové postupy ve výuce, společně přemýšlet o inovacích. Mají dodávat odvahu propojovat témata a metody napříč předměty, spolupracovat mezi učiteli navzájem a nabídnout žákům větší prostor pro jejich aktivní učení.

Vzdělávací moduly, jako soustava témat a lekcí, jsou vytvořeny jako funkční celek. Lekcemi můžete procházet v různém pořadí, různým tempem, zastavovat se, aplikovat ve výuce a znovu se vracet. Není to sbírka zaručených receptů, není to kuchařka, ani zázračný lék. Proto „nevyzobávejte” z lekcí jednotlivosti a nechte na sebe působit jejich obsah. 

Inspirujte se, upravuje pro své žáky, zkoušejte, vracejte se, učte se a sdílejte zkušenosti. To, jestli pro vás bude vzdělávací program užitečný, záleží především na tom, zda chcete, aby se tak stalo.

 

Tipy a doporučení pro studující, aneb co je dobré vědět než začnete

O vzdělávacích modulech

Nabízíme vám 34 „zážitkových” lekcí o gramotnostech. 

Většinu lekcí projdete do půl hodiny. Můžete se vracet, opakovat si. Lze je proletět jako vítr (nedoporučujeme) nebo si dopřát klidný čas pro přemýšlení, zpomalovat či zrychlovat a vracet se (doporučujeme). 

Učit se můžete na počítači, na notebooku, na tabletu nebo z mobilu. Některé obrázky jsou na mobil velké, ale půjde to. Lekce si můžete vzít s sebou kamkoli na světě, kde bude internet.  

Vzdělávací program vám bude přítelem i po dokončení - vracejte se do lekcí a do knihovny pro inspiraci.

Tip: Udělejte si na lekce čas, abyste kromě čtení mohli přemýšlet o vlastní pedagogické práci ve škole. 

 

Jak začít? Nejlépe přihlášením.

Doporučujeme, abyste se před začátkem práce s lekcemi přihlásili na Metodický portál RVP.CZ (pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se). Vzdělávací moduly si pak budou bezpečně pamatovat, které lekce jste už prošli. Je to důležité obzvláště v případě, že máte zájem o certifikáty o absolvování jednotlivých gramotností. 

Pokud nechcete využít přihlášení na Metodickém portálu RVP.CZ, můžete studovat vždy na stejném počítači či mobilu a povolit takzvané „cookies”, které do počítače ukládají informace o prohlížení webových stránek.

Tip: Než vstoupíte do vzdělávacího programu, přihlaste se na Metodickém portálu RVP.CZ.

  

Úvodní lekce a lekce o gramotnostech

Nejprve projdete úvodní lekcí. Je velmi důležitá: dozvíte se v ní dvě zásadní poselství, jejichž ozvěna vás bude provázet všemi lekcemi. Teprve až budete mít úvodní lekci za sebou, pustíte se do lekcí o gramotnostech. 

V každé lekci ke gramotnostem nejprve naťukneme, co bychom si měli k tématu uvědomit. Nepotřebujete být expert na žádné z našich témat!

Pak se cesta v lekci rozdělí na dvě: nabídneme náměty, jak téma aplikovat v mateřské škole a jak v základní škole. Na závěr se obě cesty opět spojí v doporučeních a shrnutí.

Kromě textů, obrázků a videí vás čekají také úkoly. Některé jsou jako pírko a některé prověří vaše odhodlání (vždy si můžete pomoci průběžnou kontrolou správnosti a nejsou „na známky”). 

Tip: Když rozcestník nabízí dvě cesty, projděte obě, i když nemusíte. Lépe poznáte, kudy a kam jdeme.

  

Adaptovat a adoptovat

Lekce čtěte za sebe. Uvažujte o své výuce a reflektujte, jak můžete využít naše náměty ve svých hodinách a jak budete sledovat dopad na žáky (děti). Když vás prosíme, abyste se nad něčím zamysleli, udělejte to.

Nenechte se odradit námětem, který nemíří přesně do vašeho oboru a vzdělávacího období. Hledejte principy, přizpůsobte (adaptujte) si je pro svůj obor a vědomě je využívejte. 

Co nejdříve vyzkoušejte něco v hodině, klidně i drobnost.

Dejte si na čas. Bude lepší, když „adoptujete” méně principů, ale podaří se vám začleňovat je do výuky vědomě. 

Tip: Náměty z lekcí adaptujte pro svůj obor. Využívejte je vědomě. Adoptujte je. 

  

Rovně nebo na přeskáčku

Kterou gramotností začít? Vyberte si, kam vás srdce nejvíc táhne.

V rámci dané gramotnosti můžete lekce procházet pěkně popořadě, na konci každé lekce vám nabídneme lekci následující. Lze také přeskakovat mezi lekcemi podle toho, co vás bude zajímat.

U každé gramotnosti můžete získat několik „odznaků” za zvládnutí všech lekcí v dílčích oblastech, abyste věděli, o kterých tématech už máte přehled. Až posbíráte v dané gramotnosti všechny odznaky (projdete všechny lekce), nabídneme vám certifikát za absolvování lekcí k dané gramotnosti ke stažení.

Tím nejlepším možným oceněním však pro vás bude až výsledek učení ve třídě s žáky, ke kterému dojdete jedině tím, že budete vědomě rozvíjet gramotnosti ve svém oboru.

Tip: Udělejte si plán zvládnutí lekcí a řiďte se jím. Na jeho konci bude nová kvalita vaší práce ve třídě (a také dvanáct odznaků a tři certifikáty).  

  

Hodnocení a komentáře pro ostatní (připravujeme)

Lekce vzdělávacích modulů zařadíme do Katalogu EMA, který shromažďuje informace o zajímavých a užitečných materiálech (a jiných volně dostupných produktech) pro pedagogy. V závěru každé lekce můžete jedním kliknutím přejít do Katalogu EMA a tam lekci ohodnotit. Pomůže vám to uvědomit si, co vás oslovilo a je pro vás užitečné (plusy) a co vám z nějakých důvodů nepomohlo nebo nesedělo (mínusy). Lekci můžete okomentovat i obecněji. Zájemcům o gramotnosti ušetříte čas hledání tím, že budou mít lepší povědomí o lekcích ještě dříve, než se do nich skutečně vydají. Týmu, který vzdělávací program připravil, poskytnete neocenitelnou zpětnou vazku. Děkujeme!

Tip: Hodnoťte v Katalogu EMA, pomůžete ostatním vkročit do Gramotností pro život.