Vzdělávací program vznikl v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ)

www.ppuc.cz

Projekt, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy základních a mateřských škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost (tzv. základní gramotnosti) i informatické myšlení žáků a dětí. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR).

Sledujte webové stránky projektu: https://gramotnosti.pro/ 

logolink_op_vvv_hor_barva_cz 

 

Licence

Další sdílení a úpravy veškerého obsahu lekcí (pokud není na příslušné stránce lekce uvedeno jinak) jsou možné za podmínek licence CC BY-SA 4.0 Mezinárodní (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs). Uvádějte jako primární URL materiálu adresu https://gramotnosti.rvp.cz/ a autorský tým uveďte zkratkou PPUC-MODULY-tým. Autorský tým zahrnuje všechny autory níže uvedené.

 

 

Tým vzdělávacího programu Gramotnosti pro život: Učíme v souvislostech

 

Úvodní lekce

Autorský tým: Lenka Urbanová, Eva Fanfulová, Simona Šedá, Ondřej Neumajer, Karel Tomek, Martin Luhan, Adéla Zehringerová

Copywriter a redaktor modulů: Martin Luhan, Lenka Urbanová 

Jazykový korektor: Ivo Krobot

Čtenářská gramotnost

Autorský tým: Petr Koubek, Michaela Jindráčková, Vanda Vaníčková, Andrea Mouchová

Obsahový garant: Petr Koubek

Konzultantka: Andrea Mouchová

Odborní recenzenti: Simona Šedá, Karel Tomek

Copywriter a redaktor modulů: Martin Luhan, Lenka Urbanová 

Metodici: Martin Luhan, Adéla Zehringerová

Jazykový korektor: Ivo Krobot

Koordinátoři: Adéla Zehringerová, Petr Koubek

Matematická gramotnost

Autorský tým: Václav Bendl, Martina Černá, Jakub Holec, (Petr Polívka), 

Obsahový garant: Václav Bendl

Konzultanti: Hana Havlínová, Hana Líšková

Odborní recenzenti: Karel Tomek, Eva Fanfulová

Copywriter a redaktor modulů: Martin Luhan, Lenka Urbanová 

Metodici: Martin Luhan, Adéla Zehringerová

Jazykový korektor: Ivo Krobot

Koordinátoři: Adéla Zehringerová, Václav Bendl

Digitální gramotnost

Autorský tým: Eva Fanfulová, Petr Naske, Simona Šedá, Štěpánka Baierlová, Nela Votápková, Markéta Čonková

Konzultantka: Jana Smolková

Obsahová garantka: Eva Fanfulová

Odborný recenzent: Ondřej Neumajer,

Metodici: Martin Luhan, Adéla Zehringerová

Koordinátorky: Adéla Zehringerová, Eva Fanfulová

Jazykový korektor: Ivo Krobot

Další spolupracovníci

Obsahová garantka: Jitka Jarníková

Koordinace: Lenka Urbanová

Ilustrátorka: Tereza Blažejová

Videotým: Matouš Outrata, Daniel Suchánek, Václav Maněna

Správce: Ondřej Urban